Építtetőnek az egyszerű bejelentéshez kötött lakóépületek építésénél a tervezési szerződésben írásbeli megállapodást kell kötnie a Tervezővel tervezői művezetés végzésére.

Olyan természetes személyek számára, akik saját maguk számára építenek családi házat, 2019 október 24.-e utáni szerződéskötés esetén a tervezői művezetés igénybevétele nem kötelező.

Szerződés

 • Tervet, valamint tervezői művezetést csak a 266/2013 (VII.11.) kormányrendelet szerinti megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező készíthet, ill. végezhet. 
 • Tervező a tervezési művezetés ellátása érdekében alvállalkozót alkalmazhat. Tervező az alvállalkozójáért úgy felel, mintha a tervezői művezetést maga végezte volna.
 • Tervező minimum 6 tervezői művezetési alkalom ellátására köt szerződést. Amennyiben a szakági tervezői művezetők a megbízásukat a tervező alvállalkozóiként látják el, a minimum 6 alkalomba beleszámítanak a szakági tervezők művezetési alkalmai is.
 • A minimum 6 tervezői művezetés számított munkadíját jogszabályban rögzített hatósági ár szabályozza, a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. § (3) pontjában foglaltak szerint a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb havi munkabér másfélszeresénél több nem lehet. A kötelező legkisebb havi munkabér összege 2019-ben (a legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatottaknál) 195000,- Ft, így a tervezői művezetésért legfeljebb 6×48750,- Ft, azaz összesen 292500,- Ft kérhető. A művezetéseket terhelő költségekre, valamint a 6 alkalmon felüli művezetésekre tervező az építtetővel szabadon megállapodhat.
 • Építtető a szerződésben kötelezettséget vállal, hogy tervezőnek hozzáférési kódot biztosít az e-építési naplóhoz és biztosítja az építési helyszínre a bejutást.

Tervezői művezetési alkalmak 

A tervező a kötelező tervezői művezetést a kivitelezési folyamat során legalább 5 alkalommal, valamint a kivitelezést lezárásakor egy alkalommal, azaz összesen 6 alkalommal teljesíti. A művezetési alkalmakat az épület jellege, a helyszíni adottságok és a kivitelezés sajátosságai alapján tervező és építtető a szerződésben határozza meg.

Javasolt művezetési alkalmak:

 1. kitűzés,
 2. alapozás,
 3. felmenő szerkezetek,
 4. födémek építése,
 5. tetőszerkezet építés,
 6. kivitelezés lezárása.

A kötelező 6 alkalmon kívüli javasolt még a gépészeti és elektromos munkák, a szigetelések és egyéb szakipari munkák (tér lehatárolások, burkolás, homlokzatképzés) ellenőrzése.

Tervezői művezető azonban ezeken felül az építkezést bármikor megtekintheti és annak tervtől való eltérését észrevételezheti.

Tervező építtető jelzésére köteles a tervezői művezetéseket teljesíteni. A jelzés módja szerződésben rögzítendő, idejének 5 nappal kell megelőznie a művezetési időpontot.

Tervezői művezető intézkedései 

Tervezői művezető feladata a terv szerinti megvalósítás elősegítése, a terv szerinti megvalósítást gátló vagy segítő tényezőkre való javaslatok, figyelemfelhívások megtétele, a kivitelezési tervdokumentációtól való eltérés megállapítása és rögzítése.

Tervezői művezető a művezetése során tapasztalt, a kivitelezési dokumentációtól eltérő kivitelezést köteles az e-építési naplóban rögzíteni. A bejegyzést a tapasztaltakat követően 24 órán belül kell megtennie.

Tervező művezető a kivitelezést lezáró utolsó művezetése során köteles minden, a végleges (minden esetleges közbenső módosítást is tartalmazó) kivitelezési tervtől való eltérő megvalósítás tényét és mértékét az e-építési napló lezáró nyilatkozatában rögzíteni, még abban az esetben is, ha ezeket korábban már jelezte és a kivitelezés további folyamatában nem kerültek kijavításra.

Tervezői művezető, ha művezetése során a kivitelezési tervtől eltérő, emberi életet veszélyeztető kivitelezést tapasztal és azt a figyelmeztetése ellenére sem szüntetik meg rögtön, köteles azonnal az építésfelügyeletet értesíteni.

A tervezői művezető a kivitelezési folyamatot nem ellenőrzi, sem műszaki ellenőri, sem felelős műszaki vezetői feladatokat nem láthat el, ilyen jellegű felelősséget nem vállalhat át.

(az MMK Küldöttgyűlés 18/2016. (VII. 5.) sz. határozatával és a 2016. május 27-i MÉK Küldöttgyűlés 10/2016. (05.27.) sz. MÉK kgy. határozatával elfogadott, a legfeljebb 300 m² összes hasznos alapterületű új lakóépületek egyszerű bejelentéséhez és építési tevékenységéhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei, valamint a tervezői művezetés szabályairól kiadott SZABÁLYZAT alapján)